Контакт

Telefon

+90 546 965 55 92

E-mail

info@agrotar.com

export@agrotar.com

yulduzisokova@agrotar.com

Adres

Kayapa Mah, Kayapa Sanayi Blv. No 35, 16315 Nilüfer/Bursa