Bakır (Cu)
Genelde birçok ilacın içinde bakır bulunmasından dolayı bakır noksanlığı pek görülmez. Ancak tarıma yeni açılan topraklarda özellikle organik madde içeriği yüksek ise noksanlık görülebilmektedir. Bunun nedeni organik maddenin bakırı çok güçlü bağlamasıdır. Bazen diğer mikro elementlerin yüksek oranda olması da bakır noksanlığına sebep olmaktadır.

Bakır klorofil oluşumu için gereklidir. Solunum için katalizördür, Karbondioksit alımını düzenler bu nedenlerle fotosentezde oldukça etkili bir elementtir. Bitki bünyesinde bakırın içeriği normalin altına düştüğünde bitkilerde generatif gelişim daha fazla etkilenir. Çiçeklerde deformasyon, renk bozukluğu, çiçek azlığı, hiç oluşmama veya çiçek atma gözlemlenebilir. Aminoasitlerin ve enzimlerin oluşumunda azalma görülür.

Bakır noksanlığı diğer mikro elementler gibi önce genç yapraklarda görülür. Çünkü bakır bitki bünyesinde hareketli değildir.

Bakır’ın Bitkilerdeki Görevleri
Klorofil oluşumu için gereklidir. Karbon dioksit alımını düzenler, fotosentezde etkilidir.
Birçok enzimin yapısında bulunur. Protein üretimi için önemlidir.
Solunum için katalizördür.
Bitkide su hareketinin dengelenmesini sağlar.
Hücre duvarının oluşumunda görev alır.
Normal çiçek oluşumu ve tohum üretimi için gereklidir.
Bakır Eksiklik Belirtileri
Genç yapraklarda sararma bazen beyazlaşma veya gri-yeşil görünüm ileri durumlarda kuruma.
Sürgün uçlarında sararma ileri durumlarda kuruma veya geriye doğru ölüm.
Bitkilerde çalılaşma, cüceleşme, başaklanmada azalma.
Çiçeklerde bozulma, renk bozukluğu, çiçek azlığı, çiçek atmaları veya hiç oluşmaması.
Meyvede çatlama, meyvelerde vaktinden önce olgunlaşma ve dökülme.
Kök oluşumu azalır. Kök gelişmesi engellenir.
Bakır Alımını Azaltan Koşullar
Alkali, kireçli, yüksek pH’lı topraklar.
Tarıma yeni açılan organik madde içeriği yüksek topraklar.
Toprakta bakır miktarının düşük olması.
Diğer iz elementlerin oransal fazlalığı. Özellikle demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn), molibden (Mo).
Soğuk ve yağışlı hava koşulları.
Azot veya fosforun yüksek oranda uygulanması.

Comments are disabled.