Magnezyum (Mg)
Bitkiler magnezyumu Mg+2 iyonu şeklinde alırlar. Magnezyum, klorofilin merkez atomudur ve fotosentezde hayati öneme sahiptir. Bu nedenle magnezyum eksikliğinde, klorofil miktarı düşer ve fotosentez geriler. Buna bağlı olarak da bitki gelişimi geriler ve ürün kaybı meydana gelir.

Magnezyum bitkilerde hareketlidir. Bu yüzden, bitkilerde en fazla büyüme uçlarında ve özellikle de genç yapraklarda birikir. Tohum oluşumu sırasında bu bölgelerden tohuma taşınır. Magnezyum eksikliği kendini ilk önce yaşlı yapraklarda gösterir. Her bitkide farklı olmakla birlikte genel olarak magnezyum noksanlıklarında; yaşlı yapraklarda renk açılır, yaprak üzerindeki ana ve ikinci damarlar yeşil daha ince damarlar ise sarıya döner ve damar aralarında lokal dalgalı yuvarlak sararmalar görülür.

Magnezyumun Bitkideki Görevi
Klorofilin merkez atomudur ve fotosentez için çok önemlidir.
Fosforun taşınması ve yerleştirilmesinde çok önemli rol oynar.
Aminoasitlerin polipeptitlere dönüşmesinde rol oynar.
Enzim aktivatörüdür ve birçok enzimin fonksiyonuna yardımcı olur.
Magnezyum Noksanlık Belirtileri
İlk belirtileri yaşlı yapraklarda gözlenir.
Ana ve ikincil damarlar yeşil, damar araları sarıdır. Nadiren kahverengi nekrozlar (kurumalar) görülür. Yapraklar erken dökülebilir.
Meyve sapı zayıflar ve meyve dökülmesi fazlalaşır.
Verimde ciddi azalmalar söz konusudur.
Magnezyum Alınımını Azaltan Koşullar
Aşırı potasyum ve kalsiyum gübrelemesi veya yüksek kireç içeriği.
Çok yağış alan kumlu topraklar.
Gelişme periyodunun sonuna doğru magnezyum ihtiyacının artmasına bağlı noksanlık artar.
Toprak sıkışması, yetersiz drenaj, kuraklık ve soğuk toprak.
pH’nın 5 in altına düşmesi.

Comments are disabled.