MR.® ALLY WSF®

MR.® ALLY WSF®

Düşük pH: 3-4
Düşük EC: 0,90-1,1

Formülasyon & İçerik:

18-18-18+TE
20-20-20+TE
15-30-15+TE
03-05-40+TE
20-10-20+TE
16-8-24+TE
15-5-30+TE
10-40-10+TE
30-10-10+TE
Mikro elementler %100 Edta ile Şelatlıdır.
Ambalaj: 1 kg / 20 kg

Açıklama

Ürün Özellikleri

MR.® ALLY içinde katkı maddesi bulunmaz. İçeriğinde kullanılan yüksek kaliteye sahip makro ve mikro elementler dışındaki katkı maddelerini tamamen MR.® teknolojisi oluşturur.

 • ® ALLY, bitkiyi canlandırabilecek içeriğe sahiptir.
 • ® ALLY’nin suda çözünme oranı %100 olup bitki yararlanışı çok yüksektir.
 • ® ALLY’de bulunan azotun (N), amonyum formu tamamen şelatlıdır, azot seviyesindeki kayıplar sıfıra yakındır.
 • ® ALLY’de bulunan MR.® şelatlama teknolojisi, fosforun (P2O5) toprakta bağ yapmasını engeller ve elementlerin tamamının bitki tarafından alınmasını sağlar.
 • ® ALLY’de bulunan MR.® şelatlama teknolojisi, bitkinin azot ve potasyum dengesini oluşturur maksimum düzeyde potasyumun alınmasını sağlar.
 • ® ALLY yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
 • ® ALLY toprakta kilitlenen besin maddelerinin çözülmesine yardımcı olur.
 • İçinde bulunan MR.® TEKNOLOJİSİ ;
  1. Bulunduğu ortamın ve toprağın pH’ını olumlu yönde düzenler.
  2. Bitkilerin stresli dönemlerinde oluşan fizyolojik bozuklukları en kısa zamanda oratadan kaldırır.
 • Bitkinin meristematik hücrelerinin çoğalmasını teşvik eder.
 1. Sürgün, kök ve meyve gelişimine büyük katkı sağlar.
 2. Düşük pH ve düşük EC sağlar.

Bütün bu özelliklere baktığımızda MR.® ALLY WSF diğer gübrelere göre yarı dozaj uygulandığında hem bitkiye daha faydalı hem daha düşük maliyetlidir.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından ,ürünün kullanımı,firmamızın kontrolü dışında olduğundan ,hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu,sadece,ürünün teslimi sırasında ,firma garantisi altındadır.

KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Kullanımdan önce,etiket bilgilerini tamamen okuyunuz.Kuvvetli Alkal, (yüksek pH)ve kuvvetli asitlerle (düşük pH),klor,organik fosfor,alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız.Kullanım sırasında ve sonrasında tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz.Uygulama sırasında çocuklar ve koruma önlemi almamış şahıs ve canlıları uzak tutunuz.Tavsiye edilen dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa,mutlaka üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek bilgi alınız.Üretici firma veya bayi ile temas durumlarda,şeffaf bir kap içerisine 1 veye 2 gr.ürün ekleyiniz.:Eğer ki:çökme,suda çözünmeyen malzeme oluşumu,kesilme veya gaz çıkışı gözlemlenirse,karışımı yapmayınız.Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Yapraktan: 200-300 gr./100 lt. su

Topraktan: 0,50-1 kg./dekar (seralarda)
Topraktan: 2-4 kg./dekar (açık alanlarda)