MR.® THOR WSF®

MR.® THOR WSF®

Formülasyon & İçerik:
18-18-18+TE
20-20-20+TE
15-30-15+TE
03-05-40+TE
20.10.20+TE
16-8-24+TE
15-5-30+TE
10.40.10+TE
30.10.10+TE
Mikro elementler %100 Edta ile Şelatlıdır.
Ambalaj: 25kg

Açıklama

Ürün Özellikleri

MR.® THOR WSF %100 suda çözünebilen NPK konsantreli kristal gübredir.
• Bitki beslemede daha etkin sonuçlar yaratır.
• Yüksek dozdaki konsantrasyonlarda bile suda % 100 çözünme sağlar.
• Kolay alınabillirlik sağlar.
• Besin elementlerinin yıkanmasını azaltır.
• Demir (Fe), Mangan (Mn), Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) gibi minerallerin bitkiler
tarafından alımını kolaylaştırır.
• Verim ve kaliteye doğrudan etkilidir.
• Yapraktan veya topraktan uygulandığında %100 alım sağlar.
• Hücre çoğalmasını teşvik eder.
• Sürgün, kök ve meyve gelişimine katkı sağlar.
• Toprak pH’ını olumlu yönde düzenler.

 

KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Kullanımdan önce, etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Kuvvetli Alkali, (yüksek pH)ve kuvvetli asitlerle (düşük pH),klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. Uygulama sırasında çocuklar ve koruma önlemi almamış şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek bilgi alınız. Üretici firma veya bayi ile temas durumlarda, şeffaf bir kap içerisine 1 veya 2 gr. ürün ekleyiniz. Eğer ki: çökme, suda çözünmeyen malzeme oluşumu, kesilme veya gaz çıkışı gözlemlenirse, karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler alındıktan sonra yapınız.

Tavsiye Edilen Uygulama Dozları
Damlamadan (Sera): Günlük 0,4 – 1 kg./da.

Yapraktan: 200-500 gr./100 lt. suya tavsiye edilir.

Topraktan: 2- 4 kg./da.