MR.® BLACK GOLD

MR.® BLACK GOLD

Formülasyon & İçerik:

Toplam Organik Madde: %35 w/w
Organik Karbon: %16 w/w
Toplam Azot (N): %2,5 w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %4 w/w
pH Aralığı (4,6-6,6)

Ambalaj: 1 lt. – 5 lt. – 20 lt.

Kategoriler:

Açıklama

Ürün Özellikleri

MR.® BLACK GOLD özel bir üretim tekniği ile üretilen %100 organik bir üründür. %100 bitki ekstratlarından (bitki kökleri, yaprakları) fermantasyon yapılarak elde edilir.

 • Bitkilerin kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır, kökleri kuvvetlendirir.
 • Azot, fosfor, potasyum, demir, çinko gibi elementlerin bitkiler tarafından alınmasını sağlar.
 • Damlamadan verilen ilaçlarla karıştırıldığında ilaçların alımını kolaylaştırır.
 • Şoklu gelen veya şaşırtılan fidelerin uyanmasında ve köklenmesinde son derece etkilidir. Ayrıca şaşırtılan fidenin strese girmeden toprakta tutunmasını sağlar.
 • Fidelerin hızlı ve kuvvetli büyümelerini sağlar.
 • Toprağın daha iyi havalanmasını sağlar.
 • Toprağın pH’ını olumlu yönde etkiler.
 • Birçok elementin bitki tarafından kolayca alınabilir forma dönüşmesini sağlar.
 • Hücre bölünmesini hızlandırır.
 • Çeşitli mikroorganizmaların gelişimi ve çoğalmasını olumlu etkilemektedir.
 • Toprak yapısını düzenleyerek geçirgenliğini arttırır.
 • Bitkinin topraktan daha fazla besin almasını sağlar.
 • Asidik ve bazik özelliklerdeki toprakları nötralize eder.
 • Bitki hücre zarlarının geçirgenliğini artırır.
 • Bitkilerde, klorofil, C vitamini, şeker, amino asitleri ve diğer önemli birleşenlerin oluşmasını teşvik eder.
 • Fotosentezi artırır.

Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Yapraktan: 100-200 ml./100 lt. su

Topraktan: 1-2 lt./dekar