MR.® BLACK MAMBA

MR.® BLACK MAMBA

Formülasyon & İçerik:

Toplam Organik Madde: %35 w/w
Organik Karbon: %16 w/w
Toplam Azot (N): %2,5 w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %4 w/w
pH Aralığı (4,6-6,6)

Ambalaj: 1 lt. – 5 lt. – 20 lt.

Kategoriler:

Açıklama

Ürün Özellikleri

MR.® BLACK MAMBA özel bir üretim tekniği ile üretilen %100 organik bir üründür.
%100 bitki ekstratlarından (bitki kökleri, yaprakları) fermantasyon yapılarak elde edilir.
• Bitkilerin kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır, kökleri kuvvetlendirir.
• Azot, fosfor, potasyum, demir, çinko gibi elementlerin bitkiler tarafından
alınmasını sağlar.
• Damlamadan verilen ilaçlarla karıştırıldığında ilaçların alımını kolaylaştırır.
• Şoklu gelen veya şaşırtılan fidelerin uyanmasında ve köklenmesinde son derece
etkilidir. Ayrıca şaşırtılan fidenin strese girmeden toprakta tutunmasını sağlar.
• Fidelerin hızlı ve kuvvetli büyümelerini sağlar.
• Toprağın daha iyi havalanmasını sağlar.
• Toprağın pH’ını olumlu yönde etkiler.
• Birçok elementin bitki tarafından kolayca alınabilir forma dönüşmesini sağlar.
• Hücre bölünmesini hızlandırır.
• Çeşitli mikroorganizmaların gelişimi ve çoğalmasını olumlu etkilemektedir.
• Toprak yapısını düzenleyerek geçirgenliğini arttırır.
• Bitkinin topraktan daha fazla besin almasını sağlar.
• Asidik ve bazik özelliklerdeki toprakları nötralize eder.
• Bitki hücre zarlarının geçirgenliğini artırır.
• Bitkilerde, klorofil, C vitamini, şeker, amino asitleri ve diğer önemli birleşenlerin oluşmasını
teşvik eder.
• Fotosentezi artırır.

Tavsiye Edilen Uygulama Dozları
Yapraktan: 100-200 ml./100 lt. su
Topraktan: 1-2 lt./dekar