MR.® SORTIE FOLIAR

MMR.® SORTIE FOLIAR

Formülasyon & İçerik:

Serbest Amino Asit: %20 w/w
Organik Karbon (C): %12 w/w
Toplam Protein: %26 w/w
Organik Azot (N): %5 w/w
Organik Madde: %30 w/w
Suda Çözünür Potasyum (K2O): %6 w/w

Ambalaj: 1 lt. – 5 lt. – 20 lt.

Kategoriler:

Açıklama

Ürün Özellikleri

Aspartik Asit, Lisin, Treonin, Arjinin, Lösin, Serin, Metiyonin, Glutamik Asit,
İzolosin, Glisin, Alanin, Tyrosine, Valin, Fenilalanin, Histidin.
• Bitkinin ihtiyacı olan tüm Amino Asitleri içerir.
• Bitkiyi her türlü stresten uzak tutar. (Don, aşırı sıcaklık, kırağı, nem)
• Bitkilerde fotosentez aktivesini ve krolofil oranını arttırır.
• Bitkilerde kök, vejetalif gelişim, çiçeklenme, meyve tutumu ve verimi
teşvik eder.
• Çiçek ve meyve dökümünün büyük ölçüde önüne geçer.
• MR.® SORTIE FOLIAR, kullanıldığı ürünlerin kalitesini, verimini,
rengini ve depo ömrünü arttırır.

FİRMA BEYANI

Ürünün,bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez.Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu,sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KARIŞABİLİRLİLİK

Organik bir ürün olması sebebiyle insanlara ve doğaya zarar vermez,içeriğinin özel formulasyonu sayesinde nematodların sebep olduğu olumsuzluklara karşı biitkilerin direncini arttırmaya yardımcı olur,bitkiyi besler,korur ve direnç verir.Organik tarımda kullanıma uygundur.MR.SORTİE YALNIZ BAŞINA UYGULANIR.Kuvvetli alkali ve bazik malzemelerle karıştırılmaz.Karışım yapılacaksa mutlaka bir Ziraat Mühendisi’nin gözetiminde tavsiyelerine uygun olarak ön karışım denemesi yapılmalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Bütün bitkilerin,kök bölgesinde meydana gelen olumsuzluklar,oluşmaya başlamadan veya yeni başlangıç safhasında iken dekara 1 litre MR.SORTİE gelecek şekilde uygulama yapılır.