MR.® BLACK GOLD

MR.® BLACK GOLD

Formülasyon & İçerik:

Toplam Organik Madde: %40 (48) w/w
Humik ve Fulvik Asit: %20 (26) w/w
Suda Çözünür Potasyum (K2O): %6 w/w
pH Aralığı (6-8)
Ambalaj: 1 lt. – 5 lt. – 20 lt.

Kategoriler:

Açıklama

Ürün Özellikleri

MR.® BLACK GOLD özel bir üretim tekniği ile üretilen %100 organik bir üründür. %100 bitki ekstratlarından (bitki kökleri, yaprakları) fermantasyon yapılarak elde edilir.

 • Bitkilerin kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır, kökleri kuvvetlendirir.
 • Azot, fosfor, potasyum, demir, çinko gibi elementlerin bitkiler tarafından alınmasını sağlar.
 • Damlamadan verilen ilaçlarla karıştırıldığında ilaçların alımını kolaylaştırır.
 • Şoklu gelen veya şaşırtılan fidelerin uyanmasında ve köklenmesinde son derece etkilidir. Ayrıca şaşırtılan fidenin strese girmeden toprakta tutunmasını sağlar.
 • Fidelerin hızlı ve kuvvetli büyümelerini sağlar.
 • Toprağın daha iyi havalanmasını sağlar.
 • Toprağın pH’ını olumlu yönde etkiler.
 • Birçok elementin bitki tarafından kolayca alınabilir forma dönüşmesini sağlar.
 • Hücre bölünmesini hızlandırır.
 • Çeşitli mikroorganizmaların gelişimi ve çoğalmasını olumlu etkilemektedir.
 • Toprak yapısını düzenleyerek geçirgenliğini arttırır.
 • Bitkinin topraktan daha fazla besin almasını sağlar.
 • Asidik ve bazik özelliklerdeki toprakları nötralize eder.
 • Bitki hücre zarlarının geçirgenliğini artırır.
 • Bitkilerde, klorofil, C vitamini, şeker, amino asitleri ve diğer önemli birleşenlerin oluşmasını teşvik eder.
 • Fotosentezi artırır.

FİRMA BEYANI

Ürünün,bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez.Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu,sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

MR.BLACK GOLD YALNIZ BAŞINA UYGULANIR.Kuvvetli alkali ve bazik malzemelerle karıştırılmaz.Karışım yapılacaksa mutlaka bir Ziraat Mühendisi’nin gözetiminde tavsiyelere uygun olarak ön karışım denemesi yapılmalıdır.

Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Yapraktan: 100-200 ml./100 lt. su

Topraktan: 1-2 lt./dekar