MR.® TEXAMIN

MR.® TEXAMIN

Formülasyon & İçerik:

Organik madde: % 30
Organik karbon: %10
Toplam nitrogen: %2.5
Suda çözünür potasyum oksit (K20): %6
Ambalaj: 1 lt. – 5 lt. – 20 lt.

Kategoriler:

Açıklama

Ürün Özellikleri

  • Organik maddenin büyük kısmı serbest amino asil ve proteinlerden oluşmaktadır.
  • ® TEXAMIN, bitkilerin fizyolojik mekanizmalarını düzenleyen enzimlerin yapısını oluşturur.
  • Bitkinin tüm fizyolojik faaliyetlerini düzenlediği için strese giren bitkinin hızlı toparlanmasını sağlar.
  • Çiceklenme ve meyve oluşumunda uniform bir yapı oluşmasını sağlar.
  • ® TEXAMlN yapraktaki klorofil seviyesini artırır.
  • Topraktaki faydalı mikro organizma faaliyetini teşvik eder.
  • Topraktaki besin maddelerinin alımını hızlandırır.
  • ® TEXAMIN, kök gelişimini direkt olarak uyarır.
  • Topraktaki iyon değişim kapasitesini arttırdığı için tuzlu topraklarda da kullanılması tavsiye edilir.
  • Toprakta tamamıyla çözünebilir olması ile diğer geleneksel organik maddelerden daha hızlı ve daha etkili işlem görmesini sağlar.

FİRMA BEYANI

Ürünün,bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez.Ürünün etiket üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu,sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KARIŞABİLİRLİLİK

Organik bir ürün olması sebebiyle insanlara ve doğaya zarar vermez,içeriğinin özel formulasyonu sayesinde nematodların sebep olduğu olumsuzluklara karşı biitkilerin direncini arttırmaya yardımcı olur,bitkiyi besler,korur ve direnç verir.Organik tarımda kullanıma uygundur.MR.TEXAMİN YALNIZ BAŞINA UYGULANIR.Kuvvetli alkali ve bazik malzemelerle karıştırılmaz.Karışım yapılacaksa mutlaka bir Ziraat Mühendisi’nin gözetiminde tavsiyelerine uygun olarak ön karışım denemesi yapılmalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Bütün bitkilerin,kök bölgesinde meydana gelen olumsuzluklar,oluşmaya başlamadan veya yeni başlangıç safhasında iken dekara 1 litre MR.TEXAMİN gelecek şekilde uygulama yapılır.

Tavsiye Edilen Uygulama Dozları

Yapraktan: 200-300 ml./100 lt.su.
Topraktan: 1-3 lt./dekar